EN
pob Categori
EN

Offeryn Rheoli Digidol ar gyfer Diabetes

Trosolwg

Pwyntiau Poen Rheoli Diabetes

Mae diabetes wedi dod yn broblem iechyd fyd-eang, ac mae nifer yr achosion o ddiabetes yn cynyddu, sy'n dod â baich trwm i gymdeithas ac unigolion. Ar ben hynny, y tu ôl i'r boblogaeth ddiabetig enfawr, mae problem cyfradd rheoli siwgr gwaed isel, ac mae cydymffurfiad isel cleifion yn rheswm pwysig dros y gyfradd reoli isel Bydd cydymffurfiad isel yn cynyddu'r risg o gymhlethdodau. O safbwynt cymdeithasol a diwydiannol, mae'r cynnydd mewn cymhlethdodau diabetes yn golygu cynnydd mewn costau ysbyty a meddygol, cynnydd yn y baich yswiriant meddygol a'r cynnydd cyfatebol mewn iawndal yswiriant masnachol; Ar yr un pryd, oherwydd bod y cyffuriau y dylai cleifion fod wedi'u defnyddio yn ddiwerth ac na wnaed y dangosyddion y dylid bod wedi eu monitro, effeithiwyd hefyd ar faint gwerthiant mentrau fferyllol ac offer.

Yn y gorffennol, roedd cydymffurfiad rheolwyr cleifion diabetig yn isel, a hynny yn bennaf oherwydd diffyg offer casglu a rheoli data effeithlon Data aml-ddimensiwn yw cynsail sylfaenol dadansoddi ymddygiad cleifion a rheolaeth wedi'i bersonoli. Fel y gwneuthurwr mesuryddion glwcos gwaed chweched safle yn y byd, gall Sinocare ddarparu offer canfod deallus ar gyfer dangosyddion amrywiol (siwgr gwaed, asid wrig, pwysedd gwaed, lipid gwaed, saccharification, ac ati), cydweithredu â chymwysiadau ffôn symudol, a darparu ar y cyd offer casglu a rheoli data effeithlon i gleifion.

Offeryn Rheoli a Canfod Digidol ar gyfer Diabetes 

Mae Sinocare yn darparu glwcos gwaed, lipid gwaed, asid wrig ac offer canfod eraill o ansawdd uchel gyda chanlyniadau cywir a pherfformiad rhagorol, a gall ddarparu amrywiaeth o atebion ar gyfer trosglwyddo a rheoli data.

小 图 (1)


Cwsmeriaid Cymwys

Diabetig

Ysbytai / clinigau

Mentrau fferyllol / mentrau cynhyrchion gofal iechyd

Sefydliad rheoli iechyd rhyngrwyd

Cwmni yswiriant masnachol

Siop gyffuriau endid

 

Ateb

1. Mae Sinocare yn darparu offer canfod deallus Bluetooth a phrotocol cyfathrebu Bluetooth neu SDK, a all gyrchu'r APP sy'n eiddo i'r cwsmer neu drydydd parti i wireddu trosglwyddo a storio data yn awtomatig.

2. Mae Sinocare yn darparu offer canfod deallus Bluetooth, ac mae hefyd yn darparu APP a chefndir rheoli data glwcos gwaed Sinocare ei hun, er mwyn gwireddu ffeilio cofnodion iechyd cleifion, canfod mynegai, trosglwyddo data yn awtomatig, storio awtomatig, dadansoddi awtomatig a hanesyddol adolygiad cofnod.

3. Cydweithrediad dwfn: Mae Sinocare yn darparu caledwedd deallus a gwasanaethau meddalwedd wedi'u haddasu yn unol ag anghenion cwsmeriaid.


Manyleb

Cysylltwch â ni