EN
pob Categori
EN

TC TG HDL-C LDL-C - Pecyn Adweithydd Cyflym Lipid Gwaed

Hawdd o weithredu, yn gwbl awtomatig

Nid oes angen gweithrediad / graddnodi proffesiynol


Trosolwg

[e-bost wedi'i warchod] Bwriad y Pecyn Adweithydd Lipid Gwaed (TC / TG ​​/ HDL-C / LDL-C) yw pennu pedwar math o lipid gwaed yn feintiol (cyfanswm colesterol TC, TG triglyserid, colesterol lipoprotein dwysedd uchel HDL-C, colesterol lipoprotein dwysedd isel LDL-C) mewn serwm dynol. Yn glinigol, fe'i defnyddir yn bennaf fel cymorth i ddiagnosio hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, clefyd coronaidd y galon ac atherosglerosis.


Defnydd arfaethedig

Mae cyfanswm colesterol (TC) yn ddangosydd biocemegol clinigol pwysig. Gall TC lefel uchel arwain at atherosglerosis, thrombosis yr ymennydd, diabetes, clefyd coronaidd y galon, afiechydon yr afu a'r system bustlog, ac ati.

Mae triglyserid (TG) nid yn unig yn gymesur â TC, cyfradd braster y corff a glwcos yn y gwaed, ond mae hefyd yn gysylltiedig yn agos â gordewdra. Gall TG lefel uchel arwain at hyperlipidemia. Mae drychiad TG yn gysylltiedig â chlefydau fel atherosglerosis. Felly, mae canfod TG yn bwysig iawn wrth atal a diagnosio diabetes, neffropathi, rhwystro dwythell bustl ac anhwylderau endocrin eraill sy'n gysylltiedig â metaboledd lipid.

Mae colesterol lipoprotein dwysedd uchel (HDL-C) yn helpu i addasu'r broses o gludo colesterol gwrthdroi, gwrth-ocsid, gwrthithrombotig, gwrthlidiol, ac effeithio ar swyddogaeth endothelaidd fasgwlaidd, sydd i gyd yn cael effaith gadarnhaol ar atal clefyd coronaidd y galon. Fel dangosydd pwysig o fonitro lefel lipid gwaed, mae gan HDL-C ystyr arbennig wrth ddewis cyffuriau ac amcangyfrif prognosis therapi clefyd coronaidd y galon a therapi atherosglerosis.

Gelwir colesterol lipoprotein dwysedd isel (LDL-C) hefyd yn ffactor atherogenig. Mae LDL-C yn adlewyrchu'r lefel colesterol lipoprotein dwysedd isel, y gymhareb uwch y mae dros TC, y risg uwch yw cael atherosglerosis. Mae canfod LDL-C yn union yn bwysig iawn wrth atal, diagnosio, trin ac arsylwi cam iachaol effaith iachaol clefyd coronaidd y galon. LDL-C yw'r prif sail ar gyfer arwain y defnydd o gyffuriau cleifion hypercholesterolemia.


Nodweddion Cynnyrch

Mae system adweithio cyfnod hylif, gan ddefnyddio methodoleg ensymatig, yn arwain at ganlyniad cywir

Canlyniad ar gael mewn 12 munud

Cetrisen wedi'i llenwi ymlaen llaw ac un defnydd

Hawdd gweithredu, cwbl awtomatig, dim angen gweithrediad / graddnodi proffesiynol


Manyleb

Prawf Eitem

TC / TG ​​/ HDL-C / LDL-C

Sbesimen

Gwaed serwm

Amser Ymateb

cofnodion 12

Ystod Mesur

TC: 0.5 ~ 12.9 mmol / L.

TG: 0.3 ~ 11.3 mmol / L.

HDL-C: 0.2 ~ 3.9 mmol / L.

LDL-C: 0.3 ~ 10 mmol / L.

Cymhwyster

CECysylltwch â ni