EN
pob Categori
EN

ALT / AST / T-Bil / ALB - Swyddogaeth yr Afu Kit Pecyn Adweithydd Cyflym

Hawdd o weithredu, yn gwbl awtomatig

Nid oes angen gweithrediad / graddnodi proffesiynol

Trosolwg

iCARE-2100@ The Alanine Aminotransferase/Aspartate Aminotransferase/Total Bilirubin/Albumin Reagent Kit is intended to quantitatively determine the activity of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) and concentration of total bilirubin (TB) and albumin (ALB) concentration in human serum. Clinically, it is mainly used for auxiliary diagnosis of liver diseases.


Defnydd arfaethedig

Mae ALT ac AST yn ddangosyddion sensitif o ddifrod celloedd yr afu a gradd anaf i'r afu. Mae'r crynodiad AUS yn dyrchafu'n barhaus ac yn mynd y tu hwnt i grynodiad ALT fel arfer yn dynodi niwed difrifol i'r afu ac mae'n arwydd o waethygu clefyd cronig.

TB yw cyfanswm gwerth bilirwbin uniongyrchol a bilirwbin anuniongyrchol. Yn glinigol, fe'i defnyddir yn bennaf i ddarganfod a yw clefyd yr afu neu'r llwybr bustlog mewn cyflwr annormal.

Cynhyrchir ALB gan yr afu. Pan fydd hepatosis difrifol (fel sirosis yr afu), mae gallu'r afu i gynhyrchu albwmin yn gostwng yn fawr, gan arwain at ostyngiad mewn crynodiad serwm albwmin.


Nodweddion Cynnyrch

Mae system adweithio cyfnod hylif, gan ddefnyddio dull cyfradd a methodoleg dull pwynt diwedd yn arwain at ganlyniad cywir

Canlyniad ar gael mewn 12 munud

Cetrisen wedi'i llenwi ymlaen llaw ac un defnydd

Hawdd gweithredu, cwbl awtomatig, dim angen gweithrediad / graddnodi proffesiynolManyleb

Prawf Eitem

ALT / AST / TB / ALB

Sbesimen

Gwaed serwm

Amser Ymateb

12 munud

Ystod Mesur

ALT: 4.0 ~ 600 U / L.

AST: 4.0 ~ 600 U / L.

TB: 1.7 ~ 600 µmol / L.

ALB: 10 ~ 60 g / L.

Cymhwyster

CECysylltwch â ni