EN
pob Categori
EN

Pecyn Adweithydd Cyflym Ensym Myocardaidd CK CK-MB LDH αHBDH

Hawdd o weithredu, yn gwbl awtomatig

Nid oes angen gweithrediad / graddnodi proffesiynol

Trosolwg

iCARE-2100@ The Myocardial Enzyme Reagent Kit (CK, CK-MB, LDH, α-HBDH) is intended to quantitatively determine the activity of creatine kinase (CK), creatine kinase – MB (CKMB), lactate dehydrogenasein (LDH) and α-hydroxybutyrate dehydrogenase (α-HBDH) in human serum. Clinically, it is mainly used as an aid in the diagnosis of viral myocarditis and myocardial infarction.


Defnydd arfaethedig

Mae creatine kinase (CK) i'w gael yn bennaf mewn cyhyrau ysgerbydol a chyhyrau cardiaidd, ac mae hefyd yn bodoli ym meinwe'r ymennydd. Mae CK yn dod yn fwy actif o fewn 2 - 4h ar ôl cnawdnychiant myocardaidd acíwt, a gall godi i 10 - 20 gwaith terfyn uchaf y lefel arferol. Mae drychiad creatine kinase - MB (CKMB) yn ddangosydd pwysig a gydnabyddir yn eang sy'n helpu i wneud diagnosis o gnawdnychiant myocardaidd acíwt ac i gadarnhau a oes necrosis myocardaidd. Mae dehydrogenasein lactad (LDH) yn ensym pwysig yn ystod glycolysis, gan gataleiddio cyd-daro dehydrogenase lactig ac asid pyruvic. Gwelir cynnydd LDH fel arfer mewn llawer o afiechydon fel myocardaidd, hepatitis, hemolysis a thiwmor, ac ati. Mae α-hydroxybutyrate dehydrogenase (α-HBDH) yn un o'r ensymau myocardaidd, sy'n bodoli'n gyffredinol mewn mamaliaid ac wedi'i ddosbarthu'n bennaf mewn cardiomyocyte, leukocyte, aren, ac ati. Mae'r cynnydd o α-HBDH fel arfer i'w weld mewn afiechydon fel cnawdnychiant myocardaidd acíwt, anaf cyhyrau, hepatitis acíwt, lewcemia a chanser, ac ati.


Nodweddion Cynnyrch

Mae system adweithio cyfnod hylif, gan ddefnyddio methodoleg ardrethi, yn arwain at ganlyniad cywir

Canlyniad ar gael mewn 14 munud

Cetrisen wedi'i llenwi ymlaen llaw ac un defnydd

Hawdd gweithredu, cwbl awtomatig, dim angen gweithrediad / graddnodi proffesiynolManyleb

Prawf Eitem

CK / CK-MB / LDH / α-HBDH

Sbesimen

Gwaed serwm

Amser Ymateb

14 munud

mesur Ystod

CK: 25 ~ 1000 U / L.

CK-MB: 10 ~ 600 U / L.

LDH: 25 ~ 1000 U / L.

α-HBDH: 25 ~ 1000 U / L.

Cymhwyster

CECysylltwch â ni