EN
pob Categori
EN

PT APTT TT FIB - Pecyn Adweithydd Cyflym Ceulo

Hawdd o weithredu, yn gwbl awtomatig

Nid oes angen gweithrediad / graddnodi proffesiynol


Trosolwg

iCARE-2100@ The APTT/PT/TT/FIB Reagent Kit is intended to measure the activated partial thromboplastin time (APTT), prothrombin time (PT), thrombin time (TT) and quantitatively determine fibrinogen (FIB).

Yn glinigol, fe'i defnyddir yn bennaf i sgrinio diffygion cynhenid ​​ac anghynhenid ​​y system geulo, adlewyrchu annormaledd cynnwys neu strwythur ffibrinogen plasma a'r annormaledd yn y system ffibrinolytig. Gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer diagnosis ategol ceuliad intraasgwlaidd wedi'i ledaenu a ffibrinolysis cynradd, monitro'r driniaeth gwrthgeulo trwy'r geg, therapi gwrthgeulydd heparin a therapi thrombolytig.


Defnydd arfaethedig

Prawf sgrinio ar gyfer canfod ffactorau ceuliad cynhenid ​​yw amser thromboplastin rhannol wedi'i actifadu (APTT). Gellir ei ddefnyddio i ganfod y diffygion i'r ffactorau a etifeddwyd neu a gafwyd (VIII, IX neu XI) neu i ganfod presenoldeb ei atalyddion cyfatebol. Gellir defnyddio APTT hefyd i brofi diffyg ceuliad XII, prokallikrein a kallikrein pwysau moleciwlaidd uchel. APTT yw'r mesur a ffefrir o fonitro heparin heb ei dynnu.

Yn glinigol, defnyddir amser prothrombin (PT) yn bennaf i sgrinio diffygion anghynhenid ​​y system geulo a monitro triniaeth gwrthgeulydd trwy'r geg. Gyda PT hirfaith, efallai y bydd etifeddiaeth  diffygion ffactor II, V, VII, X a hypofibrinemia (neu afibrinogenemia); Mae diffyg ffactor ceulo a gafwyd i'w gael yn DIC, gorfywiogrwydd ffibrinolytig cynradd, clefyd melyn rhwystrol a  diffyg fitamin K; gyda PT byrrach, gall fod gormodedd ffactor V etifeddol, dulliau atal cenhedlu geneuol, hypercoagulability a chlefydau thrombotig.

Prawf sgrinio yw amser thrombbin (TT) i gael mynediad at allu ffibrinogen plasma i drawsnewid i ffibrinogen. Gyda TT hirfaith, efallai y bydd heparin cynyddol, bodolaeth gwrthgeulydd lluosog heparin, fel hepatopathi, afiechydon arennol, ac ati; hypofibrinemia (neu afibrinogenemia), frinogenemia annormal, FDP cynyddol, fel DIC, ffibrinolysis cynradd, ac ati. Gyda TT byrrach, gall fod ceuladau gwaed bach neu Ca + mewn sampl gwaed.

Mae ffibrinogen uchel (FIB) fel arfer i'w gael mewn gwaed ceulog iawn, a welir mewn cleifion diabetes â chlefyd fasgwlaidd, neu gleifion â cnawdnychiant myocardaidd acíwt, clefyd serebro-fasgwlaidd, a gorbwysedd a achosir gan feichiogrwydd, ac ati. Mae llai o ffibrinogen fel arfer mewn cleifion â DIC ( coagulopathi darfodus neu ffibrinolysis), clefyd ffibrinolytig cynradd, hepatitis difrifol, sirosis hepatig, hypofibrinemia etifeddol (neu afibrinogenemia), ac ati.


Nodweddion Cynnyrch

Mae system adweithio cyfnod hylif, gan ddefnyddio methodoleg ceulo yn arwain at ganlyniad cywir

Canlyniad ar gael mewn 15 munud

Cetrisen wedi'i llenwi ymlaen llaw ac un defnydd

Hawdd gweithredu, cwbl awtomatig, dim angen gweithrediad / graddnodi proffesiynol


Manyleb

Prawf Eitem

APTT / PT / TT / FIB

Sbesimen

Gwaed plasma

Amser Ymateb

15 munud

Cymhwyster

CECysylltwch â ni