EN
pob Categori
EN

UA Crea UA - Swyddogaeth Arennol Kit Pecyn Adweithydd Cyflym

Hawdd o weithredu, yn gwbl awtomatig

Nid oes angen gweithrediad / graddnodi proffesiynol


Trosolwg

iCARE-2100@ The Urea/Creatinine/Uric Acid Reagent Kit is intended to quantitatively determine urea, creatinine (Crea) and uric acid (UA) in human serum. Clinically, it is mainly used for the monitoring of renal function.


Defnydd arfaethedig

Wrea yw cynnyrch terfynol dadansoddiad metabolaidd proteinau yn y corff dynol. Mae'n cael ei syntheseiddio yn yr afu ac yn cael ei ysgarthu yn bennaf ar ôl ei basio i'r aren. Mae mesuriad Wrea mewn serwm yn ddangosydd pwysig ar gyfer gwerthuso clinigol swyddogaeth arennol.

Mae creatinin yn gynnyrch gwastraff creatine sy'n cael ei fetaboli mewn cyhyrau, ac mae'n cael ei glirio o'r corff gan aren. Mae'r lefelau uchel o creatinin gwaed fel arfer yn rhybudd o gamweithio neu fethiant yr aren. Mae creatinin gwaed yn ddangosydd cymharol gywir sy'n adlewyrchu gwir ddifrod yr aren, mae crynodiad creatinin mewn gwaed felly'n ddangosydd pwysig wrth werthuso swyddogaeth arennol.

UA yw cynnyrch terfynol dadansoddiad metabolaidd purinau, ac mae'n cael ei hidlo allan o'r corff dynol trwy'r aren ac mewn wrin. Fel rheol gwelir lefel asid wrig uchel mewn cleifion gowt. Ar gyfer cleifion â metaboledd niwcleosidau cynyddol, fel lewcemia, myeloma lluosog, polycythemia vera; afiechydon arennol fel neffritis acíwt / cronig, carreg arennau, ac ati, mae lefel yr asid wrig mewn gwaed yn sylweddol uwch.


Nodweddion Cynnyrch

Mae system adweithio cyfnod hylif, gan ddefnyddio methodoleg ensymatig, yn arwain at ganlyniad cywir

Mae system iPOCT yn hynod addas ar gyfer prawf unigol ac yn wirioneddol ar alw

Canlyniad ar gael mewn 10 munud

Cetrisen wedi'i llenwi ymlaen llaw ac un defnydd

Hawdd gweithredu, cwbl awtomatig, dim angen gweithrediad / graddnodi proffesiynolManyleb

Prawf Eitem

Wrea / Crea / AU

Sbesimen

Gwaed serwm

Amser Ymateb

10 munud

Ystod Mesur

Wrea: 0.9 ~ 40 mmol / L.

Crea: 30 ~ 3000 µmol / L.

UA: 50 ~ 2500 mmol / L.

Cymhwyster

CECysylltwch â ni