EN
pob Categori
EN

Pecyn Prawf Gwrthgyrff SARS-CoV-2 IgM / IgG

Trosolwg

Pecyn Prawf Gwrthgyrff SARS-CoV-2 IgM / IgG

(Dull Aur Colloidal)


Mae Pecyn Prawf Gwrthgyrff IgM / IgG SARS-CoV-2 ar gyfer yr ansoddol canfod gwrthgorff SARS-CoV-2 IgM / IgG mewn serwm dynol, plasma neu sampl gwaed gyfan.


Cefndir

Mae'r coronafirws newydd yn perthyn i'r genws β. Mae COVID-19 yn glefyd heintus anadlol acíwt. Mae pobl yn agored i niwed ar y cyfan. Ar hyn o bryd, y cleifion sydd wedi'u heintio gan y coronafirws newydd yw prif ffynhonnell yr haint; gall pobl heintiedig asymptomatig hefyd fod yn ffynhonnell heintus. Yn seiliedig ar yr ymchwiliad epidemiolegol cyfredol, y cyfnod deori yw 1 i 14 diwrnod, 3 i 7 diwrnod yn bennaf. Mae'r prif amlygiadau yn cynnwys twymyn, blinder a pheswch sych. Mae tagfeydd trwynol, trwyn yn rhedeg, dolur gwddf, myalgia a dolur rhydd i'w canfod mewn ychydig o achosion.


Nodweddion Cynnyrch

l  Canfod yn gyflym o fewn 15-20 munud

l  Canfod gwrthgyrff IgM / IgG ar wahân yn ansoddol

l  Gweithrediad syml heb offer

l  Canlyniad gweledol a dehongliad hawdd


Manyleb

Dehongli Canlyniad


           Firoleg

 

Seroleg

Profi firaol (+)

Profi firaol (-)

IgM (-)

IgG (-)

Mae'r claf yng nghyfnod ffenestri profion serolegol coronafirws newydd, nid yw gwrthgyrff penodol yn y system imiwnedd wedi'u cynhyrchu eto.

Mae'n debyg nad yw'r claf erioed wedi cael haint COVID-19.

IgM (+)

IgG (-)

Ar hyn o bryd mae'r claf yng nghamau cynnar haint coronafirws newydd.

Mae'n debygol iawn bod yr haint coronafirws newydd yn y cyfnod acíwt. Ar yr adeg hon, mae angen ystyried cywirdeb canlyniadau profion asid niwclëig, ac mae angen cadarnhau a oes gan y claf fathau eraill o afiechydon. Canfuwyd achosion cadarnhaol neu wan o IgM mewn cleifion a achosir gan ffactor gwynegol.

IgM (-)

IgG (+)

Gall cleifion fod yng nghamau canol neu ddatblygedig haint coronafirws newydd neu haint rheolaidd.

Efallai bod gan gleifion haint blaenorol ond maent eisoes wedi gwella neu mae'r firws wedi'i glirio o'r corff. Mae'r IgG a gynhyrchir gan yr ymateb imiwn yn cael ei gynnal am amser hir a gellir ei ganfod yn y sampl gwaed.

IgM (+)

IgG (+)

Mae'r claf yng nghyfnod gweithredol haint firaol, ond mae'r corff dynol wedi datblygu imiwnedd i'r coronafirws newydd.

Yn ddiweddar, cafodd y claf ei heintio â coronafirws newydd, ac mae'r corff yn y cyfnod adfer ar hyn o bryd, ond mae'r firws wedi'i dynnu o'r corff ac nid yw'r gwrthgorff IgM wedi'i ostwng i'r eithaf i'w ganfod; neu gall y prawf asid niwclëig gael canlyniad negyddol ffug ac mae'r claf mewn gwirionedd yn y cyfnod heintio gweithredol.

 Cysylltwch â ni