EN
tout Kategori
EN

Dyabèt chita pale

Ki sa ki se yon glikoz nòmal?

Tan: 2022 11--08 Frape: 132

Sentòm dyabèt tip 1 souvan kòmanse toudenkou epi yo souvan rezon ki fè yo tcheke nivo sik nan san. Paske sentòm lòt kalite dyabèt ak prediabèt vin pi piti piti oswa yo ka pa fasil pou wè, Asosyasyon Ameriken Dyabèt (ADA) te devlope direktiv pou depistaj. ADA rekòmande pou moun sa yo fè tès depistaj pou dyabèt:

Nenpòt moun ki gen yon endèks mas kò ki pi wo pase 25 (23 pou Ameriken Azyatik), kèlkeswa laj, ki gen plis faktè risk. Faktè sa yo gen ladan tansyon wo, nivo kolestewòl ki pa tipik, yon vi inaktif, yon istwa nan sendwòm ovè polisistik oswa maladi kè, ak gen yon fanmi pwòch ak dyabèt.

Nenpòt moun ki gen plis pase 35 an yo konseye pou fè yon premye tès depistaj sik nan san. Si rezilta yo nòmal, yo ta dwe fè tès depistaj chak twazan apre sa.

Yo konseye fanm ki te fè dyabèt jestasyonèl pou yo fè tès depistaj pou dyabèt chak twazan.

Nenpòt moun ki te dyagnostike ak prediabetes konseye pou fè tès chak ane.

Yo konseye nenpòt moun ki gen VIH pou yo fè tès la.

Tès pou dyabèt tip 1 ak tip 2 ak prediabèt

Tès emoglobin glikatè (A1C). Tès san sa a, ki pa mande pou pa manje pou yon peryòd de tan (jèn), montre nivo sik nan san an mwayèn pou 2 a 3 mwa ki sot pase yo. Li mezire pousantaj sik nan san ki tache ak emoglobin, pwoteyin ki pote oksijèn nan globil wouj yo.


Plis nivo sik nan san ou pi wo, se plis emoglobin w ap genyen ak sik ki tache. Yon nivo A1C 6.5% oswa pi wo nan de tès separe vle di ou gen dyabèt. Yon A1C ant 5.7% ak 6.4% vle di ke ou gen prediabetes. Anba a 5.7% konsidere kòm nòmal.


Tès sik nan san o aza. Yo pral pran yon echantiyon san nan yon moman o aza. Kèlkeswa lè ou te manje dènye, yon nivo sik nan san 200 miligram pou chak decilitre (mg / dL) - 11.1 milimol pou chak lit (mmol / L) - oswa pi wo sijere dyabèt.

Tès sik nan san jèn. Y ap pran yon echantiyon san apre ou pa te manje anyen lannwit lan anvan (vit). Yon nivo sik nan san jene mwens pase 100 mg/dL (5.6 mmol/L) nòmal. Yon nivo sik nan san jèn soti nan 100 a 125 mg / dL (5.6 a 6.9 mmol / L) konsidere kòm prediabetes. Si li se 126 mg/dL (7 mmol/L) oswa pi wo nan de tès separe, ou gen dyabèt.

Tès oral tolerans glikoz. Pou tès sa a, ou fè jèn lannwit lan. Lè sa a, yo mezire nivo sik nan san jèn. Lè sa a, ou bwè yon likid ki gen sik ladan, epi nivo sik nan san yo teste regilyèman pou de èdtan kap vini yo.


Yon nivo sik nan san mwens pase 140 mg/dL (7.8 mmol/L) nòmal. Yon lekti plis pase 200 mg/dL (11.1 mmol/L) apre de zè de tan vle di ou gen dyabèt. Yon lekti ant 140 ak 199 mg/dL (7.8 mmol/L ak 11.0 mmol/L) vle di ou gen prediabetes.


Sous: Mayoclinic