EN
Բոլոր բաժինները
EN

Արյան գլյուկոզի մոնիտորինգի շարք

Gold AQ Plus

LUNULA nanoTM patent blood sample applying technology; 99.99% pure gold electrode test strip;Widely HCT test range;Strong anti-interference

Overview
  • Նախատեսված է օգտագործման համար

    The Gold AQ Plus Blood Glucose Monitoring system is intended for use in the quantitative measurement of glucose in human whole blood taken from the fingertip (capillary) or from the vein (venous) or from the artery (arterial). It is intended to be used by people with diabetes at home or clinical site as an aid in monitoring the effectiveness of their diabetes control programs.

  • Test Principle

    A glucose test is based on the measurement of electrical current caused by the reaction of glucose with the FAD glucose dehydrogenase on the electrode of the strip. The blood or control solution sample is drawn into the tip of the test strip through capillary action. Glucose in the sample reacts with the FAD glucose dehydrogenase and generates electrons, which produce an electrical current. The Gold AQ Plus blood glucose meter measures the electrical current and calculates the glucose result. The glucose result is displayed by the meter in the unit of mg/dL or mmol/L.

  • About the Gold AQ Plus Blood Glucose Test Strip

    The Gold AQ Plus blood glucose test strip is intended to be used with the Gold AQ Plus blood glucose meter to measure the amount of blood glucose in fresh capillary whole blood or venous blood or arterial blood. The Gold AQ Plus blood glucose test strip used with the Gold AQ Plus blood glucose meter provides a complete test system that is intended for in vitro diagnostic use by people with diabetes. The Gold AQ Plus blood glucose test strip do not require coding. Please refer to the “Performing a Blood Glucose Test” section for complete instructions.


The Gold AQ Plus blood glucose test strip consists of the following parts:

մասնագիր
Արյան ծավալը 0.8μL
Նմուշի տեսակը Մազանոթային ամբողջ արյունոտ արյուն
Calibration Պլազմային համարժեք
Չափման ժամանակը 5s
Հաշվիչների պահեստավորման / տեղափոխման պայման -20C~55℃
Հարթություն (103mm (L) x 60mm (W) x 24mm(H))
քաշ 59g- ի մասին
Սնուցման աղբյուր 2 AAA alkaline batteries
Հիշողություն 999 blood glucose measurement results with
ամսաթիվը եւ ժամը
200 Control Solution measurement results with
ամսաթիվը եւ ժամը
Test condition Temperature: 10 ℃ ~ 40 ℃
Relative Humidity: 10% ~ 90% RH (non-condensing)
Hematocrit:20%~70%
Altitude: Up to 10100 feet (3078 meters)
Note: Use within specified environmental conditions only.
Գործառնական պայման 10℃~35C≤80% RH
Կառուցում Ձեռքով
Չափման միավորներ մգ / դլ կամ մմոլ / Լ
Չափման միջակայք 20 600 մգ / դլ կամ 1.1 ~ 33.3 մմոլ / լ
Թեստային քիմիական կազմ FAD glucose dehydrogenase, potassium ferricyanide,
non-reactive ingredients
Control solution chemical composition Water, glucose, preservative, dyes, phosphate buffer,
viscosity enhancing agents
Փորձարկման ժապավենի պահպանման պայման 1℃~30℃ 10%~90%RH
Գրքերի կյանքը 10 տարի (փորձարկված է 7 անգամ մեկ օրում):
Օգտագործման ընթացքում օգտագործողը պետք է պահպանի արտադրանքը
վերաբերում են այս ձեռնարկի պահանջներին:

1) 99.99% gold electrode, a conductivity of 1,400 times than carbon electrode.
2) With superior electrochemical property and extremely strong corrosion resistance.
3) Able to detect the blood sample temperature, HCT and ambient temperature accurately, and automatically correct the result deviations caused by above factors.


LUNULA nano patent blood sample apply technology: Upon optimization of the quantity and positions of
air exhausting microporous, the blood applying speed has been obviously improved.