EN
сите категории
EN
 • Комплет за тест за антиген SARS-CoV-2 (професионален тест)
 • Комплет за тест за антиген SARS-CoV-2 (за само-тестирање)
 • Демонстрација на систем за следење на липиди и гликоза во крвта
 • Демонстрација на мобилниот систем за следење на гликозата во крвта на D-nurse
 • Демонстрација на безбеден систем за набудување на гликозата во крвта AQ
 • Упатство за употреба ЛЕР за тестирање на антитела SARS CoV 2 (COVID-19 или Coronavirus)
 • Демонстрација на системот за следење на гликозата во крвта на Gold AQ Plus
 • AGEscan: Напреден детектор за флуоресценција на крајни производи за гликација
 • Вовед во анализаторот на ACR на англиски јазик # Синокар
 • #Sinocare БЕЗБЕДНО ACCU МОAYЕ ДА СЕ ДУОНГ ХУЈЕТ СУА
 • Мерач на гликоза во крвта SINOCARE #Gold Accu
 • Демонстрација на биофункционален уред на Sinocare Safe UG гликоза во крвта и урична киселина