EN
Alle Kategorier
EN

Sinofine Insulin Pen Needles

Allsidig ; Tynnveggsteknologi ; Komfortabel injeksjon


Oversikt

SinofineTM


Engangs insulinpennåler 4mm 32G


Beregnet for bruk med penninjektor for subkutan injeksjon av insulin.


Skal brukes sammen med insulininjeksjonspenner som:

UNIPENTM serien

Dong Bao PenTM serien

Bai Lin PenTM serien

Huma PenTM serien

Opti pennTM, SoloSTARTM

Xiu Lin PenTM serien

WanBangPenTM serien

NovoPenTM serie, FlexPenTM


'Merker er varemerker for sine repektive eiere. Ta kontakt med profesjonelt kundeservicepersonell for bruk av andre importerte og innenlandske injeksjonspenner.'

Spesifikasjon

Kontakt