EN
Të gjitha kategoritë
EN

METRIX E VËRTETË

Asnjë kodim

Shpejt sa 4 sekonda

Madhësia e vogël e kampionit 0.5 mikrolitër


Përmbledhje

The TRUE METRIX® portfolio achieves a level of performance driven by science, research and technological advancements. Featuring TRIPLE SENSE TECHNOLOGY®, the system provides clinically proven accuracy and confidence in results.


karakteristika

Asnjë kodim

Shpejt sa 4 sekonda

Madhësia e vogël e kampionit 0.5 mikrolitër

Alternate site testing

Store 500 results with time/date

7-, 14-, and 30- day averaging

Event tagging

4 testing reminder alarms

Audible fill detection

Control Detection

Ketone test reminder

Strip release button

Download capabilities

08

Specifikim

Na Kontaktoni