EN
Të gjitha kategoritë
EN

METRIX E VËRTETË

Asnjë kodim

Shpejt sa 4 sekonda

Madhësia e vogël e kampionit 0.5 mikrolitër


Përmbledhje

Portofoli TRUE METRIX® arrin një nivel të performancës të drejtuar nga shkenca, kërkimi dhe përparimet teknologjike. Duke shfaqur TRIPLE SENSE TECHNOLOGY®, sistemi ofron saktësi të provuar klinikisht dhe besim në rezultate.


karakteristika

Asnjë kodim

Shpejt sa 4 sekonda

Madhësia e vogël e kampionit 0.5 mikrolitër

Testimi alternativ i faqes

Ruani 500 rezultate me kohë/datë

Mesatarisht 7, 14 dhe 30 ditë

Etiketimi i ngjarjeve

4 alarme rikujtuese testuese

Zbulimi i mbushjes me zë

Zbulimi i kontrollit

Përkujtues i testit të ketonit

Butoni i lëshimit të shiritit

Aftësitë e shkarkimit

08

Specifikim

Kontaktoni