EN
alla kategorier
EN

Glu GA - MellitusⅠ Rapid Reagent Kit

Enkel att använda, helautomatisk

Inget behov av professionell drift / kalibrering


Översikt

[e-postskyddad] Glukos / glykerat serumalbuminreagenssats är avsett att kvantitativt bestämma koncentrationen av glukos (Glu) och förhållandet mellan glykerat serumalbumin (GA) och albumin (ALB) i humant serum. Kliniskt används det främst för övervakning av kortvarig blodglukoskontroll.


Avsedd användning

Glukoskoncentrationen i serum återspeglar statusen för glykemisk kontroll i realtid. Glykorerat serumalbumin är slutprodukten av albuminglykosylering, vilket återspeglar den genomsnittliga glukosenivån under en tidsperiod, och kan ses som en känslig indikator på glukoskontrolleffektivitet.


Produktegenskaper

Vätskefasreaktionssystem med enzymatisk metod leder till exakta resultat

iPOCT-systemet är mycket lämpligt för individuella test och verkligen on-demand

Resultat tillgängligt på 9 minuter

Dagligt underhåll krävs inte

Enkel att använda, helautomatisk, inget behov av professionell drift / kalibrering


Specifikation

testartikeln

Glu / GA

Prov

Serumblod

Reaktionstid

9 minuter

Mätområde

Glu: 1.0 ~ 30 mmol / L

GA: 2.0 ~ 40.0 g / L

Kvalificering

CEKontakta Oss