EN
alla kategorier
EN

Perifera produkter för diabetes

Sinofine

Mångsidig ; tunn väggteknologi ; bekväm injektion

Översikt

SinofineTM


Engångsnålar med penna 4mm 32G


Avsedd för användning med penninjektorapparat för subkutan injektion av insulin.


Används tillsammans med insulininjektionspennor som:

UNIPENTM serie

Dong Bao PenTM serie

Bai Lin PenTM serie

Huma PenTM serie

Opti PenTM, SoloSTARTM

Xiu Lin PenTM serie

WanBangPenTM serie

NovoPenTM serien, FlexPenTM


"Varumärken är varumärken som tillhör deras repektiva ägare. Kontakta professionell kundtjänstpersonal för användning av andra importerade och inhemska injektionspennor."


Specifikation